DUODEKA

Werkwijze

DUODEKA is een coöperatie van ondernemende en commerciële programmeurs die zich vooral bezig houdt met het realiseren van digitale producten. Dit doen we middels onze eigen unieke methode die op deze pagina wordt uitgelegd.

Procesmatig focussen wij ook op commercialiteit. Slimme, kleine investeringen doen en (ontwikkel)stappen zetten. Doorontwikkelen nadat er gevalideerd is en direct stoppen indien dit niet het geval is. Door deze visie zijn wij in staat om projecten succesvol af te ronden met een gelukkige klant en om van IT producten (aparte) bedrijven te ontwikkelen zonder grote verliezen te hoeven nemen.

DUODEKA treedt op als procesbegeleider van het Lean Software Development traject bij een organisatie. We houden sterk rekening met bedrijfsmatigheid zowel vanuit de organisatie als richting het ontwikkelproces. Programmeren is niet altijd de oplossing. In fases doorlopen we samen de vertaling van behoefte naar concrete oplossing. Hiervoor worden sprints gekocht in een abonnementsvorm. Per sprint bekijken we in welke fase het proces zit en bepalen we of en wat er ontwikkeld moet worden. Bij DUODEKA gebruiken we de nieuwste technologien evenals geteste frameworks. Voor elk project bekijken we zorgvuldig welke vereisten er vanuit de klant worden gesteld. Verder voorzien we de klant van een vergelijking tussen de mogelijke opties en geven we advies over de beste, technologische keuze. Hierbij houden we ook rekening met de (toekomstige) vereisten en de eind gebruikers van de applicatie. Ook leggen we hierbij uit welke implicaties een mogelijke keuze heeft op het ontwikkeltraject, de implementatie en het in gebruik nemen van het eindproduct.

Venture Building.

Stap 1: Inspiratie

Je hebt een idee. Samen onderzoeken we wat de kern is van het idee. Dit doen we door je te ondervragen en vanuit een business oogpunt het idee te analyseren. Hetgeen dat overblijft vormt de input voor de volgende fase: Validatie.

Stap 2: Validatie

In deze fase gaan we door middel van RAT loops (Riskiest Assumption Tests) het idee testen. Op basis van de resultaten wordt er eventueel een pivot gemaakt. Pas als het resultaat veelbelovend is gaan we door naar de volgende fase: Prototype.

Stap 3: Prototype

In deze fase wordt een MVP ontwikkeld. Een MVP is een minimum viable product, oftewel een uitgeklede versie van het idee. De MVP kan in korte tijd ontwikkeld worden zodat we snel door kunnen naar de volgende fase: Evaluatie.

Stap 4: Evaluatie

In deze fase evalueren we de implementatie van het IT product. Als het nodig is kunnen maatregelen getroffen worden om groei en success te waarborgen. In deze fase kijken we ook hoe we het product kunnen verbeteren, qua functionaliteit, maar ook qua gebruiksvriendelijkheid.

Benieuwd welke ventures wij operationeel hebben?

Bekijk onze Venture Building pagina of kom je liever langs voor een kop koffie?

Digital Transformation.

Stap 1: Wens om te groeien

Jij wilt groeien. Een nieuwe of huidige markt betreden met een digitaal product, jouw diensten aanbieden via een platform of tijdrovende bedrijfsprocessen automatiseren?

Stap 2: Toekomstanalyse

Software toekomstbestendig ontwikkelen is dé uitdaging. Daarom besteden we vooraf genoeg tijd om je toekomstwensen in kaart te brengen.

Stap 3: Blauwdruk

Samen komen we van idee tot product. Hiertoe dient eerst een blauwdruk gemaakt te worden: het fundament waarop jouw product gebouwd zal worden.

Stap 4: Snelle eerste oplevering

In sprints werken we naar de eerste versie toe (MVP). U bepaalt welke features ontwikkeld gaan worden in een sprint. Gedurende het proces kan er bijgestuurd worden.

Stap 5: Doorontwikkeling

Software is nooit af. We blijven doorontwikkelen om te groeien en om te verbeteren. Indien nodig wordt de intensiteit opgevoerd.

Stap 6: Partnership

Wij blijven altijd betrokken. Wij staan altijd klaar om jou te helpen met business en IT vraagstukken.