Venture Building

Venture Building, wat is dat eigenlijk? Venture builders zijn bedrijven/organisaties die zich toeleggen op het systematisch produceren van nieuwe bedrijven, die ze helpen groeien en slagen. Met een groei van 625% in de laatste zeven jaar is het aantal venture builders wereldwijd gegroeid naar +-560. Venture builders zijn gespecialiseerd in vijf activiteiten:

 • Identificeren van bedrijfsideeën
 • Bouwen van teams
 • Toegang creëren tot kapitaal
 • Leiding geven
 • Ondersteunen middels middelen, talent en services

Iedere Venture Builder heeft binnen deze vijf activiteiten weer zijn eigen specialiteiten, want niet iedereen is overal precies even goed in. Middels verschillende voorbeelden zullen wij deze vijf activiteiten nader toelichten, zodat jij straks goed weet wat Venture Builders precies zijn en waarvoor jij een Venture Builder kunt benaderen.

De specialisaties van Venture Builders

Identificeren van bedrijfsideeën

Een Venture Builder bedenkt zelf ideeën voor nieuwe bedrijven en brengt deze ideeën op de markt OF wordt benaderd door externe personen/partijen die een bedrijfsidee hebben. Er zal altijd gestart worden met het valideren van het bedrijfsidee. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden volgens de lean startup methode of online concept validatie. Hierbij zal de Venture Builder snel van ‘niets’ (puur het idee op papier) naar ‘iets’ (een middel om het idee te testen) moeten gaan. Denk hierbij aan een Proof of Concept of Minimum Viable Product, maar ook aan validatie trajecten. Aan de hand van deze informatie kan er gekozen worden om (1) het product / idee te gaan doorontwikkelen, (2) het product / idee bij te schaven, (3) het product / idee niet te ontwikkelen.

Bouwen van teams

Een goed team bouwen is wellicht het allerbelangrijkste aspect van een Venture Builder. Om een nieuw bedrijfsidee van de grond te krijgen is er kennis uit verschillende branches nodig. Denk hierbij aan: development, marketing, sales, juridische kennis en business development, maar ook sector-inhoudelijke kennis. Een Venture Builder heeft deze kennis in house, of beschikt over een groot netwerk waaruit geput kan worden.

Toegang tot kapitaal

Wanneer er wordt besloten om een bedrijfsidee te gaan doorontwikkelen is kapitaal vaak een issue. Een Venture Builder heeft zelf beschikking over kapitaal om bedrijfsideeën te gaan ontwikkelen of heeft een netwerk van investeerders en financierders die ingeschakeld kunnen worden.

Leiding geven

Venture Builders zijn gespecialiseerd in het leiding geven aan startups. Dit kan uiteraard gebeuren op verschillende niveaus en in verschillende fasen. Wanneer de Venture Builder zelf de bedenker is van het bedrijfsidee, zal het de dagelijkse leiding waarschijnlijk ook volledig op zich nemen. Meestal wordt er ook een zogeheten ‘venture lead’ benoemd, deze persoon is de hoofdverantwoordelijke over de venture. Echter, de Venture Builder kan ook werken in opdracht van een partner. In dat geval kan de mate waarin er leiding wordt gegeven variëren: van dagelijkse leiding tot een adviserende rol.

Ondersteunen middels middelen, talent en services

Door hun grote netwerk, toegang tot tools en uitgebreide kennis kunnen Venture Builders hun partners op veel gebieden ondersteunen. Naast talent en toegang tot kapitaal kunnen Venture Builders ook ondersteunen middels gedeelde services. Denk hierbij aan zaken als: kantoor, accountant, jurist, ect.

verdienmodellen van venture builders

De verdienmodellen van Venture Builders

Venture Builders verdienen hun inkomsten op verschillende manieren. Sommigen kiezen voor één specifiek verdienmodel, anderen maken een combinatie van 2 of zelfs 3 verdienmodellen.

1. Zelf bedrijfsideeën bedenken, valideren, ontwikkelen en op de markt brengen

Venture Builders kunnen er voor kiezen om zelf bedrijfsideeën te bedenken, valideren, ontwikkelen en op de markt te brengen. In dit geval is het overkoepelende bedrijf (de Venture Builder) doorgaans een corporatie, waaronder meerdere bedrijven ‘hangen’.

Case Notulen Software
DUODEKA is een Venture Builder die o.a. haar eigen bedrijfsideeën bedenkt, valideert, ontwikkelt en op de markt brengt. Een voorbeeld hiervan is Notulen Software. DUODEKA was zeer ontevreden over haar eigen vergaderproces, en kwam erachter dat dit voor veel bedrijven en organisaties geldt. Zo werd er besloten Notulen Software te gaan ontwikkelen. Een jaar later is Notulen Software een op zichzelf staand bedrijf dat valt onder de DUODEKA coöperatie. Meer weten over Notulen Software? Lees hier verder!

Bij dit verdienmodel verdient de Venture Builder haar investering terug door het product / de dienst zelf te verkopen.

2. Venture Building as-a-service

Wanneer Venture Builders hun werkzaamheden leveren als service, wordt het al iets ingewikkelder. Echter, het beginpunt is normaal gesproken het moment dat een bedrijf/organisatie de Venture Builder benadert met het idee voor een nieuw product / een nieuw bedrijf. De Venture Builder kan vervolgens een scala aan diensten leveren voor de klant:

 • Het bedrijfsidee valideren
 • Het beschikbaar stellen / zoeken van kapitaal
 • Het product (de software) ontwikkelen
 • Het product op de markt brengen

Wanneer er voor dit verdienmodel gekozen wordt, zal de Venture Builder betaald worden volgens een uurtarief en/of een bepaald percentage van de aandelen van het nieuw te ontwikkelen bedrijf.

Case GG4U ~ Het bedrijfsidee valideren
DUODEKA heeft samen met GG4U volgens de Lean Startup Methode het concept van een online gaming platform gevalideerd. Dit is gedaan met een riskiest assumption test. Met de test is de potentie van het platform gevalideerd. Geïnteresseerde gamers kunnen zich nu op de website aanmelden. Zoals verwacht is het aantal aanmeldingen in de eerste weken overweldigend geweest.

Case Recruiting Friends ~ Validatie & het product ontwikkelen
Een baanbrekend platform binnen de recruitment wereld realiseren: Met dit idee kwam de Nederland Vacature Groep bij DUODEKA. Samen hebben we het idee gevalideerd. Vervolgens heeft DUODEKA de software-ontwikkeling voor het platform op zich genomen. Meer weten over dit grote project? Lees hier verder!

3. Werken voor investeerders

Investeerders kunnen geld investeren in ‘ventures’ van de Venture Builder of in de gehele coöperatie. Bij dit verdienmodel is de Venture Builder afhankelijk van de waarde die de te ontwikkelen bedrijven gaan opleveren. Het grote geld wordt vervolgens verdiend wanneer de venture verkocht wordt. Deze inkomsten worden dan gedeeld met de investeerder, die het startkapitaal heeft ingebracht.

Venture Building DUODEKA

Waarom venture builders succesvol zijn in het startup landschap

Venture Builders onderscheiden zich in het startup landschap door een aanzienlijke lagere failure rate te realiseren dan ‘gewone’ startups. Uit een onderzoek met kwalitatieve interviews zijn drie pijlers geïndentificeerd waarmee venture builders dit weten te realiseren.

 • De kill rate van venture builders is erg hoog. Een zeer streng validatieproces zorgt ervoor dat veel ideeën in de vroege fase worden gestopt. Hierdoor blijven alleen de ideeën met echt veel potentie over.
 • De toegang tot talent dat gespecialiseerd is in het bouwen van nieuwe bedrijven én de toegang tot kapitaal zorgen ervoor dat venture builders in de vroege fase uitmuntend presteren.
 • Doordat venture builders bovengemiddelde slagingspercentages en returns realiseren, worden investeringen makkelijker verkregen. Hierdoor is groeikapitaal minder vaak een issue. Venture builders weten ruim drie keer zo snel een Seed investering binnen te halen. Ook de Series A investering wordt twee keer zo snel verkregen.

DUODEKA als Venture Builder
Ook DUODEKA is een Venture Builder. Waarin wij ons onderscheiden van andere venture builders? DUODEKA heeft inhouse kennis over IT en programmeren. Met deze kennis kan DUODEKA de ontwikkeling van (digitale) bedrijfsideeën zelf op zich nemen. Tevens werken wij volgens alle drie de verdienmodellen van Venture Building.

Heb jij een bedrijfsidee? Behoefte aan ondersteuning op het vlak van concept, validatie en/of software ontwikkeling? Neem dan contact met ons op, dan maken we binnenkort eens kennis en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Bron:
Het fundament voor dit artikel is gelegd door Jorge García-Luengo (LinkedIn), die in 2017 een uitstekend artikel schreef over het fenomeen ‘venture building’