Visie

Missie

De oprichters van DUODEKA vonden in elkaar de sterke overeenkomst dat in eenieder commerciële, sociale en technische kennis en kunde is verenigd. Deze combinatie is in relatief weinig mensen te vinden. Voor ons is het exact die combinatie die het verschil maakt. Technische uitmuntendheid is weinig waard op zichzelf alleen, hetzelfde geldt voor pure commercialiteit.

Vanaf de start in 2016 hebben wij altijd commercieel naar techniek gekeken: Wij gebruiken bepaalde technieken, omdat ze kwalitatief goed zijn, maar ook omdat ze ervoor zorgen dat wij snel kunnen ontwikkelen. Daarnaast, stellen wij onszelf nooit puur de vraag of iets ontwikkeld KAN worden, maar of het überhaupt ontwikkeld MOET worden, en zo ja, wat is dan de meest effectieve manier om het te ontwikkelen.

Procesmatig focussen wij ook op commercialiteit. Slimme, kleine investeringen doen en (ontwikkel)stappen zetten. Doorontwikkelen nadat er gevalideerd is en direct stoppen indien dit niet het geval is. Door deze visie zijn wij in staat om projecten succesvol af te ronden met een gelukkige klant en om van IT producten (aparte) bedrijven te ontwikkelen zonder grote verliezen te hoeven nemen.

IT Visie

Informatie Technologie is nog steeds complex en overweldigend voor veel mensen. Dit komt zowel tot uiting in de complexe interfaces van grote systemen als de interpretatie van probleem naar oplossing. Vanuit de bedrijfsvoering worden problemen, ambities of ideeën vastgesteld. Deze worden vervolgens vaak direct van een mogelijke oplossing voorzien. Daarna wordt er, vaak via een tussenpersoon, met de developers gecommuniceerd om de oplossing te gaan programmeren. Hier ontstaat het klassieke “U vraagt, wij draaien” model.

Echter, in de eigen vertaling van problemen en ambities en de daarbij behorende oplossing ontstaan interpretatiefouten. De personen stellen een verkeerde oplossing voor. Of een onnodig complexe oplossing. Vervolgens vindt er indirect communicatie plaats met de developers. Uiteraard, nog meer interpretatiefouten.

Wij achten onszelf het meest waardevol wanneer we direct bij de vaststelling van het probleem of de ambitie(s) worden ingevlogen. Daar wij een groep commerciële programmeurs zijn hebben wij de kennis en (sociale) vaardigheden om bedrijfsmatige én technologische vraagstukken te interpreteren en zijn wij uitstekend in staat om deze van een passende oplossing te voorzien.