Maatwerk Software

Binnen Business Programming treedt DUODEKA op als procesbegeleider van het Lean Software Development traject bij een organisatie. We houden sterk rekening met bedrijfsmatigheid zowel vanuit de organisatie als richting het ontwikkelproces. Programmeren is niet altijd de oplossing. In fases doorlopen we samen de vertaling van behoefte naar concrete oplossing. Hiervoor worden sprints gekocht in een abonnementsvorm. Per sprint bekijken we in welke fase het proces zit en bepalen we of en wat er ontwikkeld moet worden.

Bij DUODEKA gebruiken we de nieuwste technologien evenals geteste frameworks voor onze Lean Software Development dienst. Voor elk project bekijken we zorgvuldig welke vereisten er vanuit de klant worden gesteld. Verder voorzien we de klant van een vergelijking tussen de mogelijke opties en geven we advies over de beste, technologische keuze. Hierbij houden we ook rekening met de (toekomstige) vereisten en de eind gebruikers van de applicatie. Ook leggen we hierbij uit welke implicaties een mogelijke keuze heeft op het ontwikkeltraject, de implementatie en het in gebruik nemen van het eindproduct.

IT biedt oneindige mogelijkheden. Dat weet jij ook. Maar hiervan kunnen profiteren is niet gemakkelijk.
Wij geloven dat jij direct wilt communiceren met programmeurs die bedrijfsgevoelig zijn. Met een inhouse team van DUODEKA gaan we je wens grondig doorlichten. Hiermee voorkomen we dat er in de ontwikkelketen interpretation gaps ontstaan.

MeteorJS framework

Onze webapplicaties worden boven op het Meteor framework gebouwd. Met de bleeding-edge technologie van het framework zijn onze ontwikkelaars in staat om in een rap tempo applicaties te maken die op elk mobiel apparaat, en de browser, geopend kunnen worden. Uw prototype app kan in zelfs in enkele dagen al klaar zijn voor gebruik.

Dankzij de flexibiliteit van Meteor is het ook mogelijk om na de oplevering van het prototype extra functionaliteiten in te bouwen. Met Meteor is het mogelijk om notificaties te sturen naar de gebruiker en data te synchroniseren tussen apparaten. Bovendien is de performance van Meteor tegenwoordig nog nauwelijks te onderscheiden van Native mobile apps.

Laravel PHP framework

Laravel biedt een superieure performance ten opzichte van andere frameworks. Laravel is gebaseerd op Symphony en ondersteund integratie met miljoenen met reeds bestaande software modules (of wel ‘packages’). Door de juiste bouwstenen te kiezen kan er in rap tempo een complexe, stabiele webapplicatie worden opgeleverd.

Alhoewel Meteor als bleeding-edge technologie wordt afgezet, heeft Laravel haar eigen kwaliteiten. Volgens vele IT professionals is Laravel niet te vergelijken met andere PHP framework; Laravel is het allerbeste. Ondanks dat de data structuur diep geïntegreerd zijn in de applicatie, blijft ontwikkelen in Laravel snel en flexibel.

ContactIT Ventures