IT Ventures

Er zijn ideeën genoeg voor IT Ventures, net als de ondernemers die ze bedenken. Veel van hen zijn op zoek naar een IT partner die hen ondersteunt. Bij het ontwikkelen van een Minimum Viable Product (MVP), maar ook na de validatie van het idee. Binnen IT Ventures treedt DUODEKA op als investeerder, niet zozeer in monetaire middelen, maar in kennis, kunde en arbeid. In dit traject doorlopen we verschillende fases:

1. Inspiratie

2. Validatie

3. Prototype

4. Evaluatie

Kosten

Per project kan er gekeken worden naar een vergoedingenmodel. De algemene richtlijn is dat de kostprijs van onze werkzaamheden worden gefactureerd. Het is onze financiële motor, maar creëert ook een commitment bij onze partner. De overige waarde die wij toevoegen vertaalt zich terug naar een aandeel in het bedrijf in kwestie.

Contactbusiness programming