Geschiedenis

DUODEKA is in maart 2016 gestart als samenwerkingsverband tussen zes actieve ondernemers (Daan Schoofs, Dion Duimel, Joseph Rousseau, Koen Lavrijssen, Rik van de Looi en Wouter van Ooijen) en Tilburg University studenten/alumni. Daar de oprichters allemaal ervaring hadden met programmeren én ondernemen, heerste het sterke gevoel dat door de krachten te bundelen er schaalvoordelen en kennisdeling kon plaatsvinden. Met de intrek in het kantoor aan de Professor Verbernelaan op 21 maart 2016 is de samenwerking definitief gestart.

In het kalenderjaar 2016 werd er vooral nog informeel samengewerkt. Opdrachten werden her en der samen aangenomen en afgerond. De meeste activiteiten werden door iedereen verricht en er was nog geen verregaande functiescheiding. In de loop van 2016 is gestart met het (meer) structureren van de samenwerking door het invoeren van vergaderingen en gezamenlijke besluitvorming, het oriënteren op onze rechtsvorm en het indelen van werkzaamheden in teams.

Vanaf 1 januari 2017 hebben de DUODEKA oprichters de specifieke keus gemaakt om een professioneel bedrijf op te tuigen. Vanaf dat moment is ervoor gekozen om alle management en opdrachten op het niveau van DUODEKA uit te voeren en aan te nemen. Er kwam één centrale financiële begroting en huishouden. Om slagvaardiger te opereren werd er een verdergaande functiescheiding aangebracht. Om de professionaliteit van het bedrijf verder te ontwikkelen zijn er strategie-gesprekken opgestart, een Raad van Advies ingericht en is vanaf 23 maart 2017 DUODEKA een rechtspersoon met de oprichting van de DUODEKA Coöperatie U.A.