MCKX Showfigures webapplicatie

Project Omschrijving

In opdracht van MCKX heeft DUODEKA SHOWFIGURES ontwikkeld; een online rapportagesysteem voor podia. De data omtrent de activiteiten worden uit boekhoudpakket en planningsystemen geïmporteerd en in verschillende vormen beschikbaar gesteld. In het systeem zit een totaalrapportage met variabele budgetten voor activiteit gerelateerde kosten en opbrengsten. Daarnaast heeft iedere afdeling zijn eigen dashboard welke inzicht geeft in de resultaten per activiteitsoort en de belangrijkste KPI’s voor de afdeling. Met behulp van de KPI configurator kunnen medewerkers grasduinen in de activiteitendatabase en zelf KPI’s definiëren en weergeven op een dashboard. Terugkerende rapportages voor gemeente en andere stakeholders kunnen hiermee ook eenvoudig gegenereerd worden.   In de verdere ontwikkeling worden wensen onderzocht met betrekking tot koppeling met ticketing- en horecasystemen en relevante internet data.

www.mckx.nl