FZO: Capaciteitsplanning voor zorginstellingen

DUODEKA heeft een applicatie ontwikkeld waarmee Nederlandse zorginstellingen verwachtingen omtrent zorgvraag en aanbod voor de komende vier jaar in kaart kunnen brengen. De webapplicatie wordt sinds maart 2016 door vrijwel elk ziekenhuis in Nederland gebruikt. Door de toepassing van het model van NIVEL kunnen individuele instellingen keuzes maken omtrent hun opleidingsbeleid. Door het aggregeren van deze informatie krijgen regionale coördinatoren inzicht in de regionale opleidingsbehoefte, kan er tijdig afstemming tussen de ziekenhuizen plaatsvinden en kunnen er op landelijk niveau voorspellingen over worden gedaan.

Klant aan het woord

“In 2014 heeft het capaciteitsorgaan geprobeerd om handmatig de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart te brengen d.m.v. excel sheets die werd rondgestuurd naar alle ziekenhuizen. Toen mij gevraagd werd om dit proces te digitaliseren, heb ik gekozen voor een samenwerking met DUODEKA. Zij beschikken over diepgaande kennis omtrent het bedenken en ontwikkelen van maatwerk applicaties. Dit doen ze snel en flexibel in de vorm van sprints, sterk gedreven door behoefte en de kennis van de klant. De samenwerking met DUODEKA heeft gezorgd voor een succesvolle applicatie, daarom stappen we nu een vervolg traject in om een groter deel van de processen te automatiseren.”
Martin Smits, Associate Professor Tilburg University