DUODEKA gastcollege ondernemerschap

Op donderdag 8 september hebben Daan Schoofs en Dion Duimel een gastcollege ondernemerschap verzorgd voor het master vak Enterprise Governance & Digital Transformation (EGDT), op de Universiteit van Tilburg. Het vak EGDT is onderdeel van de master Information Management en de insteek van het gastcollege was om de studenten meer inzicht te geven in het starten van een onderneming. In het vak zelf, EGDT, leert prof. Willem van der Heuvel de studenten over IT governance (SOX, COSO, Audits, COBIT) en innovatie door middel van digitale transformatie.

Tilburg University logo

De nadruk is gelegd op het delen van ervaringen en de lessons learned bij het optuigen van een serieuze organisatie. Het gastcollege zijn we begonnen met een interactieve sessie (kahoot.it) waarin we vragen, stellingen en korte voorbeeld cases presenteren aan het publiek. Via Kahoot kan de student actief mee doen en ontstaat er een leuke discussie in de zaal.

To do business with your friends is smart?

To start a company you need an extensive business plan?

You have an idea, and you own 12.000 euros. What would be your next step?

Na het interactieve deel hebben we met een Prezi laten zien hoe wij in 1,5 jaar tijd zijn gekomen tot de co-öperatie van vandaag de dag. De meest belangrijke les van de dag is toch wel dat je als ondernemer in een continuum van tegenstellingen opereert:

Start doing, but don’t stop thinking

Hire professionals, but try to do things yourself as well

Develop in-house, but also search for strategic (outsourcing) partners

Be stubborn, but also listen to other (entrepreneurs)

Do what you love, but also do what’s necessary

Het geven van een gastcollege is ons erg goed bevallen! De 85 Information Management studenten deden actief mee en kwamen na het college zelfs een praatje maken. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! Aldus Daan en Dion.

Dion Duimel

Kom je langs voor een kop koffie?