Case – Concept validatie online gaming platform

DUODEKA heeft samen met GG4U volgens de Lean Startup Methode het concept van een online gaming platform gevalideerd. Met een riskiest assumption test heeft DUODEKA  getoetst of er een markt is voor een dergelijk online gaming platform. Uit de test is gebleken dat het concept veel potentie heeft. Daarom is er besloten het mogelijk te maken voor geïnteresseerde gamers om zich nu op de website aan te melden. Geheel in lijn met de riskiest assumption test is het aantal aanmeldingen in de eerste weken overweldigend geweest.

Heb jij hulp nodig met het toepassen van een riskiest assumption test? Neem dan contact op met DUODEKA!